نرم افزار دینآموز 1002

دوره آموزش مجازی تربیت مربی آموزشهای قبل از ازدواج


سلام. اپلیکیشن آموزشی برای دانش پژوهان دوره روزشنبه فعال می گردد.و در همان روز لینک دانلود در شخصی افراد ارسال می گردد.
ونحوه کارکرد ومقررات دوره در نرم افرار موجود است که همه دانش پژوهان میتوانند مطالعه کنند.