نرم افزار دینآموز 1002

دوره آموزش مجازی تربیت مربی آموزشهای قبل از ازدواج

اطلاعیه داوطلبان شرکت در دوره مجازی تربیت مربی آموزشهای قبل از ازدواج

☑️قابل توجه افرادی شناسه برایشان صادر شده و هنوز هزینه دوره را پرداخت ننموده اند میتوانند تا ساعت 24 شانزدهم اسفند (فردا) نسبت به واریز اقدام نمایند در غیر اینصورت ثبت نام شان ملغی میگردد.

☑️البته مهلت پرداخت فقط شامل افرادی است که شناسه برایشان صادر شده است وافرادی که هنوز برای شناسه ثبت نام نکرده اند تا پایان ساعت 24امشب مهلت دارند درخواست شناسه بدهند وپس از آن امکان پذیر نخواهد بود

☑️افرادی که با شناسه خود واریز نموده اند و فیش واریزی دارند فردا جزییات دوره ولینک نرم افزار برایشان ارسال خواهد شد.

☑️افرادی که با مشکل خاصی در ثبتنام روبرو شده اند با کارشناس آموزشی @btf_1 در میان بگذارند


سلام. اپلیکیشن آموزشی برای دانش پژوهان دوره روزشنبه فعال می گردد.و در همان روز لینک دانلود در شخصی افراد ارسال می گردد.
ونحوه کارکرد ومقررات دوره در نرم افرار موجود است که همه دانش پژوهان میتوانند مطالعه کنند.